Skip to main content

Gezondheid Disclaimer

Medische toepassing

De beschikbare informatie op onze website bevat geen medisch advies. De inhoud waaronder
tekst, afbeeldingen en ander materiaal zijn uitsluitend bedoelt voor informatieve en educatieve
doeleinden. De verstrekte informatie is niet van toepassing voor iedereen en mag niet worden
gebruikt als vervanging voor professioneel medisch advies.

Cosmic Truffles claimt niet dat de producten die worden aangeboden per definitie effectief zijn
als geneesmiddel, hulpmiddel of supplement. Bij medische of Psychische klachten dient u altijd
contact op te nemen met een arts of professional.

We raden aan om te allen tijde voorzichtigheid in acht te nemen. Er wordt in toenemende mate
onderzoek gedaan naar de therapeutische werking en toepassing van Psilocybine. De
wetgeving en politieke ontwikkelingen liggen daarom erg gevoelig. Wanneer er een mogelijk
Psilocybine-gerelateerd incident plaatsvind, neemt de kans op een verbod toe. We streven naar
een maximum aan voorlichting, onderzoek en innovatie om de voortgang tegemoet te komen.

Informatie

De Consument is zelf verantwoordelijk voor de keuzes die hij of zei maakt op grond van
informatie die op onze website wordt aangeboden. De consument kan aan deze informatie geen
rechten ontlenen. We spannen ons in om waarheidsgetrouwe en actuele informatie te
verschaffen maar kunnen geen garantie bieden dat de beschikbare informatie volledig of juist is.

We kunnen geen aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele gevolgen van het tijdelijk of niet
beschikbaar zijn van de website. Het verkrijgen van toegang tot en het gebruik van andere, aan
deze website gelinkte websites vind plaats op eigen risico. Wij aanvaarden geen enkele
verplichting of aansprakelijkheid. Deze verwijzingen zijn uitsluitend bestemt voor het gemak van
de consument. De consument is zelf volledig verantwoordelijk voor het gebruik en de gevolgen
van de aangeboden producten en diensten.

Contra-indicaties

Als u momenteel onder behandeling bent of medicatie gebruikt, raadpleeg dan een arts of
professional. De consument is zelf verantwoordelijk voor het opvragen van begeleiding of
advies bij een gekwalificeerde zorgverlener. Neem geen Psilocybine houdende producten als u
een geschiedenis heeft van psychotische symptomen zoals schizofrenie, bipolaire stoornissen
en/of andere neurologische stoornissen. Neem geen Psilocybine houdende producten in
combinatie met alcohol, cafeïne, drugs of medicijnen. Neem geen Psilocybine houdende
producten als u zwanger bent of borstvoeding geeft.

Misbruik en schending

Cosmic Truffles is niet verantwoordelijk voor misbruik of onverantwoord gebruik van de
producten die worden aangeboden op onze website. Onze producten hebben een legale status
in Nederland. De consument is zelf verantwoordelijk voor de consequenties van een bestelling
vanuit een ander EU land.

De bepalingen zijn van toepassing op al onze producten en diensten. Ook als de consument
onze producten of diensten heeft ontvangen via derden. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid
voor de eventuele gevolgen van het gebruik van onze producten en diensten.