Skip to main content

Hallucinogenen gaan ver terug en kennen een langdurige en diepgaande reputatie. Ze worden al duizenden jaren door niet-westerse culturen gebruikt als ‘’Heilige’’ middelen en staan bekend om hun vermogen om te genezen, persoonlijke onevenwichtigheden te herstellen en om contact te maken met de spirituele aspecten van het leven. Ook vandaag de dag worden ze nog steeds over de hele wereld ingezet tijdens religieuze rituelen en ceremonies. Wat kunnen we leren van de tradities en de gebruiken uit de oude tijd? Zijn er aanwijzingen die ons op weg kunnen helpen tijdens de zoektocht naar verantwoorde en veilige omgang in onze westerse samenleving?

Hallucinogenen als onderdeel van de menselijke evolutie?

Het idee dat Hallucinogenen al aanwezig waren voor het ontstaan van de mensheid is nog niet zo ver gezocht als dit in eerste instantie lijkt. Er zijn overtuigende suggesties dat paddenstoelen en schimmelsoorten, al ruim voor de plantensoorten, dieren en de mensheid op de aarde aanwezig waren.

De ‘’Stoned Ape’’ theorie van Terrence McKenna stelt dat hallucinogenen ervoor hebben gezorgd dat de Homo erectus, uiteindelijk Homo sapiens werd. In zijn boek Food of the Gods, legt hij uit dat het Noord-Afrikaanse continent steeds droger werd en tegen het einde van de meest recente ijstijd veranderde in grasland. Onze voorouders, die voorheen in bomen leefden, moesten zich aanpassen om te overleven. McKenna beweert dat ze jager-verzamelaars waren die zich in de nabijheid van kuddes grazers bevonden. Het is zeer aannemelijk dat ze paden kruisten met de Psilocybine bevattende paddestoelen, waarvan bekend is dat ze werden aangetroffen op uitwerpselen van het vee. In 1970 heeft psycholoog Roland Fischer aangetoond dat lage doseringen Psilocybine ons gezichtsvermogen verbeterd. Deze verbetering zou onze voorouders hebben geholpen tijdens de jacht en het verzamelen van voedsel. De theorie stelt dat de introductie van Psilocybine bevattende paddestoelen hen in staat stelde om het leervermogen te vergroten om vervolgens hogerop te komen in de voedselketen. 

Hallucinogenen in de prehistorie

Er zijn verschillende aanwijzingen die het gebruik van hallucinogenen herleiden naar de prehistorie. Één van deze ontdekkingen brengt ons terug naar een grot in de Tassili-N-Aijer regio van de Sahara woestijn in Algerije. In de grot treffen we een muurschildering van een ‘’paddenstoelen-sjamaan’’ met ‘’Magic Mushrooms’’ over zijn hele lichaam en in zijn handen. Deze paddenstoelen zijn later geïdentificeerd als Psilocybe Mairei, een inheemse soort die we met regelmaat terugvinden in de regio. Van de muurschildering wordt vernomen dat deze 7000 tot 9000 jaar oud is.

De Selva Pascuala muurschildering is met een datering van ongeveer 6000 jaar oud, de vroegste vondst van het gebruik van hallucinogenen in Europa. Op de muurschildering zien we hoogst waarschijnlijk, de psychoactieve Psilocybe Hispanica afgebeeld.

Aan de oever van de Pegtymel rivier in Siberië vinden we wederom een 3000 jaar oude gravure van mensachtige figuren met paddenstoelen op hun hoofd. Dit bleek later om de Amanita Muscaria Paddenstoel te gaan, een soort met psychoactieve eigenschappen.

Psychedelische vondsten van Amerikaanse bodem

Ook vinden we talloze aanwijzingen vanuit de oud inheemse beschavingen. Zo trof men in de grotten van Shumla, in het Noord Amerikaanse Rio Grande gebied, peyote knoppen en sculpturen aan. Peyote is een cactus die de psychoactieve stof Mescaline bevat. De Identificatie van Mescaline in de gevonden knoppen, vormen een sterk bewijs dat de hallucinogene werking van peyote al 5700 jaar geleden werd erkent door de inheemse bevolking.

Verschillende vondsten uit het Zuid Amerikaanse Amazonegebied, tonen aan dat ayahuasca, een hallucinogene drank gemaakt van een mix van verschillende planten, 5000 jaar geleden al werd gebruikt door verschillende bevolkingsgroepen voor heling en spirituele groei.

Één van de meest legendarische vondsten komt uit het Zuid Amerikaanse Guatemala. De 3500 jaar oude ‘’Paddenstoel Stenen’’ zijn een iconische ontdekking en laten weinig aan de verbeelding over. De verfijnde beeldjes zijn een onherroepelijk bewijs van een ware ’’Mushroom Cult’’ en schetsen een duidelijk beeld van de belangrijke rol die hallucinogene paddenstoelen hebben gespeeld. 

Ondertussen vindt men in Noord Peru een 3000 jaar oude steengravure van een God achtige figuur die een san pedro cactus vasthoud. Ook de san pedro bevat de psychoactieve stof Mescaline en word volgens inheemse legendes al duizenden jaren ingezet voor heling en spiritualiteit, tijdens rituelen en ceremonies.

We reizen af naar Mexico waar we wederom zeer gedetailleerde stenen aantreffen met overduidelijke weergaven van de Psilocybe Mexicana soort. Van de 2500 jaar oude beelden wordt beweerd dat ze werden gebruikt als vijzel om een mengsel te maken van gedroogde paddenstoelen voordat ze werden ingezet tijdens ceremonies. Oude gebruiken uit de Maya cultuur versterken deze claim.

Aanwijzingen in oude teksten en geschriften

Bijzondere vondsten en verbazingwekkende muurschilderingen laten slechts het tipje van de ijsberg zien. We vinden talloze beschrijvingen in oude teksten en geschriften die herhaaldelijk verwijzen naar het gebruik van magische dranken, medicinale elixers en cocktails van psychoactieve planten. In de Hiërogliefen van het oude Egypte, vinden we duidelijke aanwijzingen waar de blauwe lotus en de Amanita Muscaria paddenstoel werden geprezen voor hun psychoactieve eigenschappen.

De Vedische teksten schrijven herhaaldelijk over ‘’Soma,’’ een psychoactief brouwsel waarvan de exacte bestanddelen tot op vandaag de dag een mysterie zijn.

Vanuit de Eleusiniaanse legendes en de ‘’mystery teachings’’ van de oude Grieken wordt een  psychoactieve drank beschreven wat ‘’kykeon’’ werdt genoemd. De drank werd gedronken door priesters en ingewijden en wekte diepgaande visuele ervaringen op. De Moleculaire samenstelling van de drank lijkt erg veel op die van Lysergeenzuurdi-ethylamide, beter bekend als LSD.

Sommige wetenschappers beweren dat zelfs in de Bijbel duidelijk word verwezen naar het gebruik van verschillende hallucinogenen. Het idee dat Jezus praktiseerde als sjamaan of medicijnman is niet uit te sluiten. Wie zich verdiept in de mysteriën rondom de bijbelse geneesmiddelen, de ceremoniële wierook(Myrrh) en de psychoactieve planten komt al snel terecht in de alchemistische en sjamanistische beoefening van deze eeuwen-oude praktijken. Het begin van het Bijbelse tijdperk betekende een breuk met de polytheïstische bewegingen van het oude Mesopotamië en Egypte. Deze culturen waren onlosmakelijk verbonden met het sjamanisme en werktten vaker met kruidenremedies en plant-medicijnen, een werkwijze die in het Oude Testament vaak als heidens werd beschreven. Verder zijn er talloze beschrijvingen van intense visioenen en buitengewone ervaringen, vaak beschreven in rituele context. Als we de aanwijzingen uit de Bijbel volgen, en ze vergelijken met de andere bewijsstukken die we wereldwijd aantreffen, is de conclusie dat hallucinogenen een grote rol speelden zeer aannemelijk.

De ontdekking vanuit de westerse wereld

De eerste Europeanen die in contact kwamen met hallucinogene paddestoelen waren zeer waarschijnlijk de Spanjaarden onder geleiding van Cortes, toen ze in 1512 Mexico veroverden. Er zijn verschillende notities die beschrijven dat paddenstoelen een grote rol speelden tijdens ceremonies en rituelen. Het was hen bekend dat er verschillende soorten waren die door de indianen als ‘’vlees van de goden’’ werd omschreven. Later reisden vele westerlingen naar inheemse regio’s om te leren over deze hallucinogenen, ze in kaart te brengen en ze te begrijpen binnen de termen van de wetenschap. Er zijn talloze bewijsstukken van pionierend werk uit het westen, op zoek naar antwoorden over deze magische plant-medicijnen. 

Hallucinogenen en de vorming van Cultuur

Wereldwijd worden tal van verschillende Hallucinogenen aangetroffen in wortels, planten, kruiden, zaden en paddestoelen. Het was onvermijdelijk dat culturen over de hele wereld begonnen aan deze ontdekkingsreis. De antropologie en de archeologie wijzen uit dat de stoffen al meer dan duizenden jaren worden gebruikt in ceremoniële settings en als krachtig middel om cognitieve functies te verbeteren. De cultuurhistorie laat duidelijk zien dat het gebruik van deze hallucinogenen bij vele volkeren centraal stond in religie, filosofie en cultuur. Is dit slechts toeval, of schuilt er een diepgaande boodschap in de artefacten van onze voorouders? Wat laat de geschiedenis zien over de natuur van de psychedelische ervaring?

Eeuwen-oude kennis in een hedendaagse setting

Als er iets is wat we keer op keer terugvinden in de geschiedenis van hallucinogenen, is het de nadruk op het onstoffelijke. De psychedelische ervaring wordt in bijna alle gevallen in verband gebracht met de spirituele natuur van het leven, de mysteries van het universum en de geheimen van het hiernamaals. Als er iets is wat we hier van kunnen leren, is dat mystiek onlosmakelijk verbonden is met psychedelica en alles wat hier mee te maken heeft. De rituele natuur wordt in nagenoeg alle artefacten, vondsten en geschriften aangetroffen en vormt de rode draad voor duizenden jaren aan kennis en ervaring, waarin onze voorouders ons zijn voorgegaan. Deze rijke kennis vormt de absolute basis voor de psychedelische ervaring en dient te allen tijde te worden erkend. Ze ligt fundamenteel ten grondslag aan de ondoorgrondelijke natuur van ons wonderlijke universum.

Leave a Reply