Skip to main content

De term ‘’Microdosing’’ neemt de laatste jaren erg in populariteit toe. Talloze onderzoeken laten zien dat er veel potentie zit in de toepassing, maar waar komt het idee om een kleine dosering van een Psychedelica te nemen nou eigenlijk vandaan? Er zijn uiteenlopende ideeën over deze vorm van gebruik maar dat Psychedelica en de mens een lange geschiedenis kennen is evident en wordt over het algemeen overal erkend door academici. 

Terug in de tijd met Microdosing

Volgens ethnophamrmacologist Terence McKenna, gaat de symbiotische relatie tussen de mens en psychedelica terug naar het begin van de mensheid. McKenna stelt dat Psychedelica een cruciale rol heeft gespeeld in de transitie van Homo Erectus naar Homo Sapiens. Hoewel zijn theorie nog niet is bewezen, is het zeer aannemelijk dat onze voorouders in aanraking kwamen met Psilocybine houdende paddenstoelen. Er zijn verschillende vondsten die deze claim versterken. Vanuit verschillende culturen over de hele wereld zien we dat Psychedelica een grote rol hebben gespeeld in de vorming van cultuur en gedachtegoed. 

De Lage dosering

Het nemen van de “low dose” zou zijn gebruikt voor allerlei praktische doeleinden. Van een lage dosering Psilocybine bijvoorbeeld, is in 1970 aangetoond dat het de functie van het gezichtsvermogen kan verbeteren. Psycholoog Roland Fischer beweert dat deze verbetering onze voorouders zou hebben geholpen om hogerop te komen in de voedselketen. Meer over de cultuurhistorie vind je in het artikel over De geschiedenis van Hallucinogenen.

Pionieren met Albert Hofmann

Tijdens de jaren 50 was er al menig onderzoek naar de effecten van LSD, een synthetische psychedelica, ontdekt door de Zwitserse scheikundige Albert Hofman in 1938. De substantie bleek buitengewoon effectief bij verslavingen en als antidepressivum. Wat we van Albert Hofmann weten is dat hij voor lange tijd zelf kleine doseringen LSD nam tijdens wandelingen en momenten van stilte en rust. Dit zou hem naar eigen zeggen hebben geholpen in contact te staan met zichzelf en met de natuur. Albert Hofmann is uiteindelijk 102 jaar oud geworden en heeft tot aan zijn dood toe geëxperimenteerd met het nemen van kleine doseringen.

Dr. James Fadiman Phd.

Het Microdoseren zoals we dit vandaag de dag kennen begint in de recentere geschiedenis met het werk van Dr James Fadiman. In zijn boek, The Psychedelic Explorers Guide wordt uitgebreid geschreven over de verkenning van deze nieuwe subcultuur. In 2015 werd het werk van Fadiman opgemerkt door ondernemer en auteur Tim Ferriss die vervolgens een podcast interview voorstelde. Hiermee introduceerde Tim het fenomeen aan het grote publiek wat veel aandacht trok van mainstream journalisten. Fadiman was bovendien de eerste die een gebruikersprotocol ontwikkelde. Wie het protocol volgt neemt de Microdosering op vaste dagen en observeert zijn of haar eigen welbevinden tijdens een periode van 1 tot maximaal 2 maanden. Het wordt aangeraden om je bevindingen op dagelijkse basis te documenteren. Dit stelt je in staat om te reflecteren en maakt je bewust van veranderingen die tijdens de cycli kunnen optreden. Door hier bewust mee bezig te zijn, kun je bevindingen gemakkelijker integreren in het dagelijkse leven.

Fadiman als absolute voorloper en pionier, verzamelde als één van de eersten duizenden verslagen van mensen die met zijn protocol aan de slag gingen. Uit verschillende rapporten kwam naar voren dat het nemen van een Microdosering een positief effect heeft op het algemeen welzijn. Mensen rapporteerden een drastische verbetering in de mate waarin ze zich gestrest, angstig of depressief voelden. Ook werd er een duidelijk verband gelegd tussen het Microdoseren en het verbeteren van migraines, cluster hoofdpijnen, verschillende hormonale klachten en angststoornissen als PTSS. Na talloze observaties en verschillende case-studies stelt Fadiman dat door het nemen van een Microdosering, informatie makkelijker door de hersenen kan worden verwerkt. Deze nieuwe neurologische verbindingen kunnen mogelijk de oorzaak zijn voor de vele positieve gedragsveranderingen die door velen wordt ervaren tijdens een Microdosing cycli.

Paul Stamets

Een andere bekendheid in de wereld van Microdosing is Mycoloog en Psilocybine-enthousiast Paul Stamets. Stamets is bekend van de ‘’Stamets Stack,’’ een methode voor het stimuleren van neurogenese. Stacking staat voor het opéénstapelen van verschillende natuur supplementen en vitaminen in samenhang met het Micro-doseren van Psilocybine. Stamets zet zich in voor het behoud van de leefomgeving van kostbare paddenstoelen, en voor wereldwijde adoptie van zijn nootropische combinatie. Meer hierover vind je in het artikel over Microdosing Stacking Methodes.

Wetenschap en de inhaalslag

In de beginjaren 50 tot laat in de jaren 60 werden verschillende Psychedelica ingezet voor Klinisch onderzoek. Hier kwam abrupt een einde aan toen men in de beginjaren zestig een “War on Drugs” uitriep. De massale opkomst en het gebruik van Hallucinogene middelen door de welbekende ‘hippiebeweging’ vormde een bedreiging voor de toenmalige regering en de belangen tijdens de Vietnam-oorlog. Door het algehele verbod zijn vele onderzoeken gestaakt en is alle financiering uit het Psychedelische werkveld onttrokken. Dit heeft geleid tot een gigantische achterstand en de uitsluiting van duizenden jaren aan cultuurhistorische kennis en ritueel gebruik binnen bepaalde inheemse gemeenschappen.

Het nemen van Psychedelica is in de meeste landen nog verboden. Ze staan op de lijst van verboden middelen en mogen niet worden verhandeld of geconsumeerd. Dit weerhoud de wetenschap er niet van actief aan de slag te gaan met dit veelbelovende werkveld. De laatste jaren zien we een toenemende interesse en worden verschillende Psychedelica weer onder de loep gelegd. Hoewel nog niet alle dimensies van het Microdoseren in kaart zijn gebracht, zijn er veel wetenschappelijke onderzoeken die aantonen dat het Microdoseren zeer effectief kan zijn. De resultaten beloven veel goeds en met de juiste toenadering, zien we hier een mogelijke toekomst voor de toepassing van Psychedelica in de mentale gezondheidszorg ontstaan. 

Microdosing voor iedereen

Vandaag de dag word het Microdoseren wereldwijd erkend en zien we dat er veel mensen aan de slag gaan met verschillende “zelf hulp” methodes in combinatie met het nemen van een Microdosering. Er is momenteel veel aandacht voor de rol van Psilocybine en menig onderzoek wijst uit dat er sprake is van positief effect op het menselijk welzijn. Ook binnen de Nederlandse cultuur lijkt adoptie onomkeerbaar en we zien de laatste jaren vooral het Microdoseren met Psilocybine Truffels in populariteit toenemen. Verhoogde concentratie, verbetering van leer en werkprestaties, meer fysieke energie, verbeterde stemming, probleemoplossend vermogen, verhoogde creativiteit, productiviteit en verbeterde zintuigelijke waarneming maken deel uit van een indrukwekkende lijst van voordelen. Niet langer beperkt het gebruik zich tot pioniers, biohackers en ervaringsdeskundigen, maar zien we dat mensen uit alle lagen van de bevolking er mee aan de slag gaan om hun creativiteit, geestelijke gezondheid en algemeen welzijn te verbeteren.

Leave a Reply